Avisos

12 DES.
Convocatòria d'Assemblea General Ordinària

 

Es convoca a tots el socis a la reunió en SESSIÓ ORDINÀRIA de l’Assemblea GENERAL, que tindrà lloc dia 12 de desembre de 2019, a la primera planta del local social del CLUB NAUTIC S’ARENAL, Avda. Miramar s/n, a les 18:30 h en primera convocatòria, i a les 19:30 h en segona convocatòria, i d’acord el següent

ORDRE DEL DIA

1) Informe del President.

2) Projecte d’activitats per l’any 2020.

3) Fixació de les quotes i contribucions econòmiques dels socis. Forma de pagament i morositat.

4) Projecte de pressupost per a l'exercici 2020.

5) Propostes formulades per la Junta Directiva o pels socis de nombre sèniors, avalades per un 5% d'aquests últims, sempre que es presentin cinc dies abans de la celebració de l'Assemblea.

6) Ratificació dels socis nous. Propostes d’expulsió i/o sanció dels socis.

7) Precs i preguntes.

8) Nomenament de tres socis en qualitat d’interventors, per a signar l'acta juntament amb el Secretari i el President.

Els socis que desitgin, podran consultar el projecte de pressupost a les oficines del Club a partir de dia 2 de desembre i fins dia 11 de desembre de 2019.

 

D’acord amb els Estatuts l’entrada a l’Assemblea només estarà permesa als socis i associats, amb la seva corresponent identificació prèvia a l’entrada.

Una vegada finalitzada l’Assemblea s’oferirà una copa de cava a tots els assistents.

 

S’Arenal, 19 de novembre de 2019


LA JUNTA DIRECTIVA

12 DES.
Suspensió de les activitats esportives per a socis

Per raons organitzatives, els informam que les activitats esportives de tonificació, pilates i cycling  es suspendràn des del 12 de desembre (darrer dia de classes).

Així mateix, els informam que les classes de ioga es mantenen aquest mes de desembre en el seu horari habitual, excepte la setmana del 23 al 29 de desembre, en la què no hi haurà classe, i els festius 1 i 6 de gener.

Les altres classes tornaran a començar previsiblement el mes de gener i durant la primera setmana de l’any, els hi comunicarem qualsevol novetat al respecte.

Aprofitam per desitjar-lis unes Bones Festes i un Pròsper Any Nou!

L’equip del GYM-CNA

PARTNERS CNA