Avisos

02 MARç
ELECCIONS A PRESIDENT I JUNTA DIRECTIVA

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA


Es convoca a tots el socis del CLUB NÀUTIC S’ARENAL a l’ ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA que tindrà lloc dia 2 de març de 2019, a les 8:30 hores, en primera convocatòria, i a les 9:30 hores en segona convocatòria, al primer pis (Sala de Juntes) del local social del Club (carrer Roses, s/n de S’Arenal, Edifici nou), i d’acord amb el següent

ORDRE DEL DIA


  1. a.Proposició a l’Assemblea, per part del President de la Comissió Electoral, de la constitució de la Mesa Electoral, d’acord amb l’article 53º dels Estatuts Socials.

  1. b. Constitució de la Mesa Electoral

  1. c. Acreditació, davant la Mesa Electoral, dels interventors de les candidatures presentades, un per candidatura, i altres dos, un del Govern Balear i l’altre del Consell de Mallorca, en el seu cas.

  1. d. Obertura de les votacions a President i membres de la Junta Directiva amb una sessió que serà ininterrompuda i durarà fins a les 20:00 hores del mateix dia.

  1. e. A partir de les 20:00 hores, introducció dels vots per correu dins la urna.

  1. f. Escrutini dels vots, anunci dels resultats i proclamació de la candidatura que hagi obtingut més vots.

  1. g. Lectura i aprovació per la Mesa Electoral, si s’escau, de l’acta, en acabar l’Assemblea, i aquesta haurà de ser signada pels membres de la mesa i els interventors.

S’Arenal, a 18 de desembre de 2018


LA JUNTA DIRECTIVA

08 FEBR.
Gimnàs tancat per treballs de millora

Degut a la realització d'obres i millores, el gimnàs romandrà tancat des del divendres, 8 de febrer. Està previst que es torni a obrir en un termini de 3 o 4 setmanes. Les activitats dirigides es duran a terme a la sala del Port I mentre el gimnàs no sigui accessible.

PARTNERS CNA