Curs de vela rotatiu

del 26 de junio al 8 de septiembre de 2023

El curs ideal per als que ja tenen una mica d'experiència

El curs ideal per als que ja tenen una mica d'experiència

Presentació

En el curs de vela rotatiu els alumnes naveguen sols, sota l'atenta supervisió dels nostres monitors, en torns que els permeten dosificar l'esforç físic i assimilar les indicacions rebudes pel monitor, millorant així en els torns successius. Durant el torn de descans estan amb el monitor en l'embarcació de seguiment, veient navegar als seus companys. És la modalitat indicada per a nins i nines de més de 8 anys que acumulen 2 o més cursos d'experiència.

A qui va dirigit

- A nins i nines que compleixin de 8 a 14 anys en 2014 i amb una experiència mínima de dos cursos ja realitzats.
- Per realitzar el curs no és necessari ser fill d'un soci del club.

Descripció del curs

- Curs de millora en coneixements i pràctica per a aquells que ja hagin assistit amb anterioritat a altres cursos de vela.
- Les places estan limitades a 110 alumnes per curs, agrupats en grups d'entre 16 i 24 alumnes, depenent de l'embarcació en la qual naveguin.
- Els grups s'organitzen tenint en compte l'edat, experiència i condició física dels alumnes.
- Cada grup de 8 alumnes té assignat un monitor responsable de l'activitat durant tota la jornada.

Durada i dates

- La temporada de cursos donarà començament el 23 de juny i finalitzarà el 12 de setembre de 2014.
- La durada dels cursos és dues setmanes, de dilluns a divendres, a excepció dels cursos de juny i de setembre, que duren únicament 1 setmana.

Horaris

- L'horari dels cursos de matí serà de 10.30 a 13.30 hores.

- Els alumnes que es quedin al servei de menjador poden quedar fins a les 13.30 hores.

Equipament

- Els cursos es realitzaran en Windsurf, Laser Pico, 420,Topaz, Bug i Optimist.

Activitats complementàries

- L'escola ofereix diversos tipus d'activitats complementàries al curs de vela: natació, taller educatiu, menjador i activitat de Vela a l'horabaixa
- Amb aquestes activitats es pretén cobrir la primera i l'última hora del matí, així com la part de la tarda pels quals ho desitgin.
- El preu d'aquestes activitats no està inclòs en el del curs de vela.

Terminis d'inscripció i criteris d'admissió

- El termini límit per inscriure's serà fins a una setmana abans (dies correguts), que comenci el curs.
- Les quinzenes s'aniran tancant a mesura que es vagin completant. Aquells alumnes que no aconsegueixin plaça en la quinzena desitjada, podran apuntar-se en una llista d'espera per rigorós ordre cronològic.

Descomptes aplicables en el preu de la inscripció

- Els socis, fills de socis i néts de socis poden acollir-se a la tarifa especial per a socis.
- Les inscripcions realitzades i pagades abans del 31 de Maig de 2014, tindran un 5% de descompte sobre el total de la inscripció, incloses les activitats complementàries, a excepció del menjador.
- S'aplica un 10% de descompte a les inscripcions de germans. El descompte s'aplica sobre el total de la inscripció, incloses les activitats complementàries, a excepció del menjador.
- S'aplica un 10% de descompte en el preu de la segona o successives quinzenes, incloses les activitats complementàries, per a alumnes que s'inscriguin a més d'una quinzena. Aquest descompte no és aplicable al menjador.
- El descompte màxim aplicable és del 15%.
- Preus exentos d'IVA.

PARTNERS CNA

C/ Roses, s/n. Llucmajor · 07600 Mallorca · Telf. 971 440 142