Actes socials

10 de gener de 2018 TICKETS EN VENDA

Dissabte, 3 de febrer, a les 14.00 hores

Els tickets estan a la venda a l'Oficina del Club i també l’Oficina Virtual de la Zona de Socis del CNA.

2 de gener de 2018 VENDA TANCADA

Dissabte, 20 de gener, a les 20.30 hores

Els tickets estan a la venda a l'Oficina del Club i també l’Oficina Virtual de la Zona de Socis del CNA.